Петък, 18 Март 2022 13:19

Пандемичната 2021 г. се оказа силна за развитието на Павликени

Пандемичната 2021 г., през която много процеси в света почти спряха заради новия коронавирус, се оказа силна за развитието на Павликени. Това е видно от отчета за изпълнението на Програмата за управление на община Павликени за изминалата година, приет от Общинския съвет.

На 49 страници са описани стотиците изпълнени мерки, буквално във всяка сфера на управлението, а на тази страница ще представим по-важните от тях.

 

 

Над 3 млн.лв бяха осигурени за ремонти на улици и пътища

 

Над 624 хил.лв. са платени за ремонт на улици в населените места. Отделно от тях чрез правителствено постановление бяха осигурени 1,15 млн.лв. за ремонт на 8 улици в град Павликени и една в Бяла черква. Почти 60 000 лв са осигурени за ремонти на улици от републиканската пътна мрежа, както и 25 000 лв. за ремонт на тротоари. 

Продължават дейностите по ремонта на пътя Бяла черква – Росица. Те са част от по-голям проект, финансирани също с ПМС за 2,35 млн.лв. Текущият ремонт по общинските пътища пък е бил на стойност 147 000 лв.

Важен въпрос през годината беше настояването за изграждането на околовръстен път на град Павликени. АПИ проведе обществена поръчка, за да възложи изготвянето на проект. Със съдействието на общината бяха проведени предпроектни проучвания в района на бъдещия път. Съгласувани са два алтернативни варианта. Предстои избор на окончателното трасе. Обектът е включен в инвестиционната програма на АПИ за 2022 г.

 

 

Завършиха ремонтите на църквата и читалището в Павликени

 

Ремонт на църквата „Рождество на пресвета Богородица“ за 394 хил.лв. и ремонт на сградата на НЧ „Братство-1884“ за 1,54 лн.лв. са сред най-важните придобивки в град Павликени. Наред с тях ремонти бяха извършени и в читалищната сграда в с. Росица, кметствата в с. Върбовка и с. Дъскот, площадите в с. Лесичери и с. Патреш, укрепване на улица в с. Дъскот, покрива на бившето училище в с. Михалци и др.

На покрития плувен басейн бяха монтирани слънчеви колектори, сградата има и нови газови котли и така значително ще намалеят разходите за ел.енергия.

Продължи работата и по техническата паспортизация на общинските сгради.

Нов паркинг с 64 места беше изграден в пространството между улиците „Васил Левски“, „Цар Иван Асен II“ и „Съединение“. Разходите за него са платени изцяло от общинския бюджет.

Проект за осушаване на североизточната част на с. Недан беше завършен. стойността му е 615 хил.лв., осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

Нови детски площадки красят двора на ДГ „Слънце“ на стойност 128 хил.лв. от „Красива България“. В СУ „Бачо Киро“ пък беше създадена площадка по безопасност на движението. Дворът на ДГ „Детски свят“ в с. Долна Липница“ има нови външни настилки и нов детски кът. По-малки, но важни ремонти бяха извършени във всички училища и детски градини.

 

 

Скоро целият град Павликени ще има подменена водопроводна мрежа

 

Скоро Павликени ще стане един от малкото български градове, в които напълно са подменени тръбите на водопроводната мрежа. По-голямата част от мрежата в жилищната част на града беше завършена в предишния мандат, а проектът за останалата част беше разделен на части. През 2021 г. успешно бяха осигурени средства за цялостното му завършване. ПУДООС чрез два различни договора осигурява около 3,73 млн.лв. за пет от отделните части. Строителството по тях върви с планираните темпове. С ПМС бяха дадени 540 хил.лв. за още една от частите.

В процес на изпълнение е и проектът за реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Караисен и град Бяла черква. Приключи реконструкцията на тласкателния водопровод с. Росица – с. Вишовград. Очаква се финансиране за допълнителното водоснабдяване на с. Върбовка.

 

 

Екологията е водещ приоритет

 

Засадени са общо 439 дръвчета. В Павликени са общо 349 броя - ясен, японска вишна, пауловния, кълбовиден явор и лириодендрон. 40 кестени, липи и дъбове са засадени в с. Патреш, а 50 липи – в с. Дъскот.

Техническата рекултивация на закритото общинско депо за битови отпадъци завърши успешно. През миналата година завърши и първият етап от биологичната му рекултивация, която ще продължи три години. 

Две кампании за предаване на излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акулуматори е организирала Общината, съвместно с организации за оползотворяване. Две кампании имаше и за събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата, организирани чрез мобилен събирателен пункт, съвместно с Община Левски.

В землището на град Павликени беше обособена площадка за събиране и третиране на строителни отпадъци.

През годината завърши изграждането на общинския приют за безстопанствени животни на стойност 412 хил.лв. от общинския бюджет. В него са назначени 5 човека, а още от първите дни е силен интересът към осиновяване на животни. През 2021 г. са маркирани, кастрирани, обезпаразитени и ваксинирани 61 кучета.

 

 

Изпълнява се богато портфолио от социални дейности

 

Една от най-богатите програми за социални дейности в подкрепа на жителите се изпълнява в общината. 

3 заявления за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми бяха подадени през годината. Всяко семейство получава по 1000 лева за „ин витро“ процедури.

Издадени са 150 карти за паркиране на хора с трайни увреждания. На всички паркинги в Павликени и Бяла черква са обособени места за хора с увреждания - 22 места за Павликени и 2 за Бяла черква.

Новопоставената тоалетна в Зоокът Павликени разполага с помещение за хора с увреждания. В ДГ „Слънце“ пък беше изградена рампа за достъпна среда.

Извършени са ремонти във всички ЦНСТ-та към КСУ, а в Дома за стари хора в с. Караисен беше обособен кабинет за рехабилитация и трудотерапия. Изцяло е обновена материалната база на Дневния център за деца с увреждания и продължават информационните кампании за услугите в него. За по-добрата мобилна работа беше закупено и МПС с 8+1 места.

Продължи работата по проект „Приеми ме“ за приемна грижа за 42 деца. Работят 30 семейства, а през годината бяха утвърдени още две двойки. 

Чрез проектите за патронажна грижа подкрепа в дома си получават 79 лица. От началото на годината беше разкрита специализирана социална услуга като държавно-делегирана дейност, която включва подкрепа от асистент за самообслужване, придвижване и изпълнение на домакинските дейности. Капацитетът й е 81 души, но към края на годината от услугата се възползват 95 лица в надтрудоспособна възраст и с невъзможност за самообслужване. Наети са 25 социални асистенти. 

 

 

Училищата залагат на IT обучението

 

Все повече дигитални технологии и часове по компютърни науки залагат в обучението местните училища. В СУ „Бачо Киро“ за втора поредна година се обучават ученици в STEM направление „Компютърна графика“ с разширено изучаване на английски език. Учениците от 3 и 4 клас в ОУ „Св. Климент Охридски“ пък използват иновативен модел – дизайн мислене и прилагане на игровизация в учебните часове. Ключов елемент от професионалната квалификация и на завършващите ПГАТ „Цанко Церковски“ са новите методи на преподаване.

В СУ „Бачо Киро“ беше създаден гвардейски отряд.

 

 

Годината премина под знака на ковид

 

Общинският кризисен щаб е провел 27 редовни и 2 извънредни заседания. В сайта на общината регулярно се публикува бюлетин с актуалните данни за карантинирани, настанени в болницата и тествани жители на общината. Продължава и дарителската кампания за набиране на средства. С тях през годината беше платен спешен ремонт на компютърния томограф на болницата и бяха закупени бутилки с кислород, тестове и др.

Въпреки мерките, редица културни събития бяха организирани и успешно проведени. Спортният календар също беше богат на дейности и състезания.

 

Прочетена 2668 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.