Няма опасност Павликени да остане без ТЕЛК, тъй като в Министерство на здравеопазването са регистрирани два състава на ТЕЛК към МБАЛ Павликени. Първият състав е с председател д-р Ламбева и членове д-р Николаев и д-р Русев. Вторият състав е с председател д-р Дончева и членове д-р Бузев и д-р Илчев. Вторият състав работи от няколко месеца. Двата състава имат равни правомощия. Подадените молби за разглеждане от ТЕЛК се приемат в РЗИ В. Търново и се насочват на случаен принцип към една от двете лекарски комисии.
Публикувана в Брой 16 (970) / 2023
Учебна тренировка за защита при бедствия при възникване на наводнение ще се проведе в с. Росица на 21 август. Събитието обещава да е зрелищно, а всички жители са поканени да го наблюдават от брега на реката. Общинското учение е на тема: „Дейност на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, органите за управление и силите на Единната спасителна система (ЕСС) за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи (НАВР) при възникване на наводнение”. Целта е проиграване на Общинския план за защита при бедствия в частта "Наводнения". Чрез събитието ще се повиши готовността на органите за управление, силите на ЕСС и населението за осъществяване на защитата при наводнение и ще се подобри взаимодействието и координацията между различните звена. С участието си в тренировката доброволците от доброволното формирование на Община Павликени ще подобрят практическите си умения. Също така ще се подобри личната и цялостна подготовка на членовете на Щаба за изпълнение на общински план на защита при бедствия по оповестяване, събиране на информация, оценка на обстановката, подготовка на предложения за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи и евакуация в резултат на инциденти.…
Публикувана в Брой 16 (970) / 2023
Общината кандидатства за финансиране по процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“, финансирана по програма „Околна среда 2021 – 2027“. Целта на процедурата е разработването на пълни и качествени проектни предложения за своевременно кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по ПОС. Средствата, които ще бъдат предоставяни, са до 200 000 лв. с ДДС на зоопарк и включват преките и непреки разходи за изпълнение. Съгласие за това даде Общинският съвет на сесията през м. юли. По процедурата за техническа помощ за Зоокъта ще може да бъдат разработени важни документи като план за развитието на зоологическата градина, включително предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея, план за колекцията, включващ и план за размножаване, план-график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране, в краткосрочен и дългосрочен план, както и техническото задание за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ или във фаза „идеен проект“ за идентифицираните строителни дейности.
Публикувана в Брой 16 (970) / 2023
Община Павликени отново търси изпълнител, който да възстанови водното огледало в парк “Кирил Ракаров” в града. След като на първата процедура не се явиха кандидати, от Общината проведоха пазарни консултации, които определиха колко средства са необходими за ремонт на изкуственото езеро. Така беше и определена новата, по-висока стойност. Новата обществена поръчка е с прогнозна стойност 182 733 лв. без ДДС. Възстановяването на изкуственото езеро е първият етап от проекта “Реконструкция на част от парк “Кирил Ракаров”. Срeдствата са осигурени по договор между Община Павликени, Държавен фонд “Земеделие” и МИГ Павликени – Полски Тръмбеш за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по “Програма за развитие на селските райони” 2014-2020 г. Водният обект в парка е построен през 70-те години на миналия век. Съоръжението е в лошо състояние, има пропадане на основата, а в резултат на слягания на земната основа са настъпили деформации в конструктивните елементи. Първият етап от проекта предвижда ремонт на водното огледало и свързаните с него електрически и ВиК съоръжения. Срокът за подаване на оферти е 28 август, след което ще бъдат отворени и ценовите предложения на участниците.
Публикувана в Брой 16 (970) / 2023
Първият фолклорен фестивал „Канлъдере пее хайдушки песни и разказва“ се проведе в с. Вишовград. Негови организатори са Кметство с. Вишовград и НЧ „Ради Фичев – 1896“ с подкрепата на Община Павликени. Събитието овенча финала на честванията по случай 155 години от битката на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа в местността „Канлъдере” – с. Вишовград. „Нашето събитие има за цел да популяризира и съхрани културното наследство на нашия регион. Участваха 22 групи от Северна България, а повечето от тях са от села, където е преминала четата. Те имат и тематични песни. Читалищният салон отдавна не е виждал толкова много хора. Имаше над 180 участници, а хората в залата пееха с групите, защото темата беше позната – патриотизъм, хайдутство“, разказа за „Павликенски глас“ Маня Стоянова, художествен ръководител на състава към читалището. Изискването към всички участници било една от песните им да е на хайдушка тема. Някои изпълнители се включили и със стихотворения на тема хайдути. Събитието няма конкурсен характер, а надеждата на организаторите е с годините то да придобие национална значимост. Сред гостите на фестивала бяха председателят на Общински съвет…
Публикувана в Брой 16 (970) / 2023
Над 40 деца посрещна Античният керамичен център, където се провежда „Музейно лято 2023“ – инициатива на Исторически музей-Павликени. Заредени с нови сили през ваканцията, малчуганите се впуснаха в приключението, което се провежда всяка сряда. В първия ден младите павликенци бяха археолози. За начало разгадаха тайните на пясъчника и откриха разнообразни керамични фрагменти. След това ги начертаха като истински професионалисти. Малките археолози проучиха цял зид. Сред камъните на зида четките разкриха фрагменти от керамика, шлака от пещите и животински зъб. Първият ден от музейното лято завърши с танц благодарение на грациозните гости от балетна школа "Грация" от Горна Оряховица. Децата не само се насладиха на малките танцьорки, но и всички се опитаха да научат някоя или друга балетна стъпка. Второто приключение бе наречено „Зеленко“ и в него децата се полюбуваха на природата и се възползваха от нейната красота. Занятието започна с разходка сред дърветата, по време на която екипът от обучители си поговори с малчуганите за видовете дървета, как ги познаваме и какво ни дава всеки вид. Те обсъдиха и важността на дърветата, особено в летните горещи дни, и начините да…
Публикувана в Брой 16 (970) / 2023
Тържествено честване на 155-та годишнина от битката на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа организира Кметство Вишовград със съдействието на Община Павликени. Събитието се проведе на историческата поляна край селото, където се е състояла битката. Гости на тържеството бяха инж. Емануил Манолов - кмет на Община Павликени, заместник областният управител Станислав Николов, председателят на Общински съвет Павликени Христо Кавалски, кметове на кметства, представители на народни читалища и др. Честването започна с панихида за загиналите четници. След това се проведе възпоменателно поклонение и поднасяне на венци и цветя пред паметника в местността „Канлъдере“. Възпоменателно слово произнесе кметът на с.Вишовград Иван Иванов. С приветствие към жителите на селото се обърна и общинският кмет инж. Емануил Манолов. „По повод годишнината от битката в Кънлъ дере, нека се събуди в нас единството и солидарността, които са по-големи от времето и мястото. Нека се вдъхновим от подвига на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и да съумеем да изграждаме по-добро бъдеще за нашата обща родина.“, каза кметът. „Поздравявам ви, че пазите всеотдайно спомена за героичните събития, че почитате подвига на загиналите за свободата на България,…
Публикувана в Брой 16 (970) / 2023
Обществени чешми бяха възстановени в град Павликени в рамките на проекта за въвеждане на демонстрационни мерки за предотвратяване образуването и устойчивото управление на битови отпадъци в общината. Проектът приключи и вече е подадено искането за окончателно плащане. В рамките на проекта са доставени съдове, машини и оборудване за домашно и обществено компостиране. Четири места за обществено компостиране с огради и три в дворовете на училищата също бяха обособени със средства от проекта. 85 домакинства са получили оборудване за домашно компостиране. В сградата на бившето начално училище беше обзаведено „Зелено ателие“, където са проведени 8 работилници с ученици и граждани. Разяснителни кампании имаше в трите училища, както и Ден на еко игрите. Три конкурса за изработка на полезни вещи привлякоха жителите към идеята за повторно използване на ненужните вещи. Наградените бяха обявени по време на концерта „Обичам Павликени и искам да ми е чисто“.
Публикувана в Брой 16 (970) / 2023
В Община Павликени се проведе обучение по първа долекарска помощ на социални асистенти, наети в изпълнение на проект „Грижа в дома в община Павликени” Община Павликени изпълнява социалния проект BG05SFPR002-2.001-0046-С01 ”Грижа в дома в община Павликени” по процедура BG05SFPR002-2.001„Грижа в дома”, финансиран от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. Общата стойност на проекта е 895 382,42 лв., от които 761 075,06 лева безвъзмездна финансова помощ от ЕСФ+ и 134 307,36 лв. национално съфинансиране. В изпълнение на целите и очакваните резултати към настоящия момент са предоставени социално-здравни услуги на над 230 потребители, като за тях се грижат 57 социални асистенти. Теоретичните знания и практическите умения на социалния асистент са от голяма важност за подобряване на качеството на живот на уязвимите групи хора чрез ежедневната подкрепа в дома им и извън него. В тази връзка през месец август т.г. се проведе обучение по първа долекарска помощ на назначените социални асистенти от Областен съвет на БЧК. Обучението имаше за цел участниците в него да придобият знания и умения, необходими за качественото предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги…
Публикувана в Брой 16 (970) / 2023
Семейство Красен и Милена Димитрови имат наследствен имот в с Мусина. В момента живеят в Холандия, но всяко лято си идват в България. Красен е от Варна, преди е работил там в полицията, Милена е от Павликени, като в детството си е прекарвала летата в селото. След ремонта на църквата "Св. Параскева" в Мусина преди години храмът имаше нужда от още много неща. Християнското семейство още преди няколко години започна всяка година да подарява различни неща. Първо беше камбана, после дойде и мозаечна икона с образа на Св. Параскева, много трудна за изработка. Тази година подариха полюлей със 76 лампи-свещи, който ще осветява храма. Така новият свещеник отец Даниил Бонев ще може да служи и вечерни служби, особено по Великден. До момента в църквата нямаше осветление. Преди месец друг нов жител на с.Мусина – доц. д-р Милен Джановски, който е преподавател във ВТУ, отново с доброволен труд изправи повредения от вятър кръст на църквата и боядиса кубето и със златна боя. Църквата има нужда и от още подкрепа, за които може да се пита отец Даниил, който я стопанисва.
Публикувана в Брой 16 (970) / 2023
Страница 1 от 2