Сряда, 02 Март 2022 14:03

Чрез такса „Битови отпадъци“ се разплащат единствено разходите за чистота

В поредица от броеве „Павликенски глас“ ще представи всички аспекти от системата за сметосъбиране  в нашата община. Много въпроси се повдигнаха в последните седмици по темата с отпадъците, затова вярваме, че повече знание по темата ще допринесе за по-доброто й разбиране.

Днес посвещаваме вниманието си на темата с финансирането на тази дейност.

 

Чрез такса „Битови отпадъци“ се разплащат единствено разходите за чистота

 

Всяка община събира такса „Битови отпадъци“. Именно с тези средства се разплаща цялата дейност по чистотата в населените места. Важно е да се знае, че със събраните средства могат да се разплащат единствено дейности, свързани с чистотата. Това са: осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци; включително отчисленията по Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. Средствата от такса смет НЕ може да се използват за друго.

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност. Такса заплащат всички собственици и ползватели на имоти.

Всяка община може да избере по какъв начин да организира сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци. Община Павликени прави това чрез свое общинско предприятие – „Благоустрояване и комунална дейност“. Това ни гарантира по-висока ефективност при максимално ниски разходи. Предприятието извършва дейностите по събиране на отпадъците, транспортирането им до регионалното депо в с. Санадиново и поддържане на териториите за обществено ползване.

 

 

Защо таксата за битови отпадъци се увеличи през 2022 г.?

От една страна за това повлия увеличението на минималната работна заплата – от 650 лв. за 2021 г., през тази година тя ще бъде 710 лв. Това води до увеличаване на средствата за работна заплата и осигурителни вноски на работниците, заети с чистотата. От друга страна увеличена е и цената на горивото – от средна цена на дизела 1,90 лв. през 2021 г., сега тя е около 2,60 лв. за литър. Всички камиони, които събират битовите отпадъци на територията на цялата община и ги транспортират до регионалното депо в с. Санадиново и другата техника, която поддържа териториите за обществено ползване – трактори, багери, камиони, храсторези, булдозери и др. използват по-скъпи горива и масла.

Увеличението на цената на тока е трикратно спрямо 2021 г. Това води до по-големи разходи за издръжка на спомагателната дейност на общинското предприятие – складова база, ремонтни работилници, административна част.

Стресът върху световната икономика доведе и до увеличение на всички други цени – вече е по-скъпо да се купят съдовете за събиране на битови отпадъци – контейнери, пластмасови и поцинковани кофи; цените на гумите и резервните части, необходими за поддръжка на техниката също са увеличени.

В сумата за такса смет се включват и отчисленията, които всяка община е задължена чрез Закона за управление на отпадъците да внася в РИОСВ. За 2021 г. те са в размер на 41 лв., а за 2022 г. – 47,50 лв. – или с 6,50 лв. повече за всеки тон депониран отпадък.

В план-сметката за чистотата през 2022 г. са планирани част от необходимите средства за закупуване на нов сметосъбиращ камион, като за останалите общината разчита на натрупаните средства от въпросните отчисления. 

 

В следващия брой ще отговорим на основните въпроси, свързани с разделното събиране на отпадъците.

 

Прочетена 6939 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.