Брой 16 (715)

Повишиха такса смет за 2013г.

Понеделник, 17 Декември 2012 21:40
С около 1,50лв. за еднофамилни къщи в град Павликени ще се увеличи такса смет през следващата година. Цифрата е пресметната от общинска администрация и беше съобщена на в. „Павликенски глас” във връзка с многобройните запитвания от наши читатели. На сесията на 28 ноември общинските съветници одобриха план-сметката за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, както и размера на такса смет за следващата година. 1 130 195лв. ще струват дейностите по чистотата на цялата община. Промилът за жилищни имоти се повишава до 5.7 за 2013г. към данъчната оценка на имота за сградите в Павликени. В останалите населени места ще е 4.7. Определянето на таксата за битови отпадъци за фирмите в общинския център ще е 6.2 промила към отчетната стойност на имота. В останалите населени места промилът ще е 4.7. Съществува и възможността таксата за битови отпадъци да се заплаща за количество за един съд при обработка един път седмично. В такъв случай дължимите суми за фирмите в Павликени са: за контейнер 1,1куб.м – 735,30лв. + 1.5 промила върху отчетната стойност/ данъчната оценка; пластмасова кофа 0,240куб.м – 160.43лв.…
Публикувана в Брой 16 (715)
5 492 080лв. получава Община Павликени за реконструкция и рехабилитация на 15км общинска пътна мрежа. Договорът с Държавен фонд „Земеделие” беше подписан преди броени дни от кмета инж.Емануил Манолов в София. Финансирането е по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 и покрива 100% от разходите по проекта. Проектът „Повишаване на жизнения стандарт на жителите на Община Павликени чрез подобряване на съществуващата пътна инфраструктура” е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и цели да подобри условията за живот в района, като се обнови достъпът до модерна и безопасна транспортна инфраструктура между град Павликени и селата Бутово, Върбовка, Димча, Карайсен и Недан. Подобряването на пътищата е и основен фактор за привличане на инвестиции, задържане на младите хора, усъвършенстване на бизнес средата и възможността за развитие на туризъм. Ще бъдат рехабилитирани три отсечки - по трасето Бутово - Недан – Павликени и по направленията Бутово – Върбовка - Димча и Карайсен - Сломер – Батак. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Проведено беше и обществено обсъждане за издаването на общинска гаранция – запис на…
Публикувана в Брой 16 (715)

Готови сме да посрещнем зимата

Понеделник, 17 Декември 2012 21:38
Готовност да посрещнем зимата декларират от общинското ръководство. Вече са ясни двете фирми, които ще изпълняват снегопочистването тази зима след проведени обществени поръчки. Кметовете на населени места ежедневно докладват за обстановката, а общинският щаб за работа при зимни условия е в готовност. Осигурени са запаси от 120 тона пясък и 15 тона сол. За 2012 г. за почистване на пътищата има заделени 34 000 лева, а за поддръжката им - 42 000 лева. По населените места са сключени договори с кооперации и арендатори за поддръжка на пътната мрежа. Профилирани са пътните банкети към Дъскот, Паскалевец, Лесичери, както и са окастрени клоните на всички пътища от общинската пътна мрежа и всички улици в града, за да не пречат на снегопочистващата техника. Малък роторен снегорин ще разчиства пътеки за пешеходците. Новооткритият централен площад „Свобода” ще се почиства от впрегнат кон със специално гребло, за да не се поврежда настилката.
Публикувана в Брой 16 (715)
Петър Петров ще е председател на настоятелството на Народно читалище „Братство-1884” през следващия тригодишен мандат. Новият състав на ръководния орган беше гласуван на отчетно-изборното събрание, което се проведе на 26 ноември. Общинският съветник и зам.-председател на местния парламент има в биографията си два мандата като председател на настоятелството. Три нови имена има в 7-членното настоятелство. Освен самия Петров, това са общинските съветници Милка Христова – председател на РПК-Павликени и д-р Пламен Латев – управител на МЦ „Медиана”. И в новия мандат членове на ръководството остават секретарят на читалището Дарина Митева, досегашният председател и зам.-кмет инж.Венцислав Иванов, кметът инж.Емануил Манолов и инж. Владка Сърбова. Новата проверителна комисия е в състав: председател – Тодор Тодоров и членове Красимира Енева и Красимира Лазарова. По време на събранието беше приет и отчетния доклад на секретаря за периода ноември 2009 – октомври 2012г. Близо 40 минути Дарина Митева изброява постигнатото от школите, художествените колективи и техните ръководители, както и участията в различни фестивали и конкурси, където през изминалите години НЧ „Братство-1884” неизменно трупаше овации. „Изминаха три трудни години, в които държавната субсидия за читалищата бе…
Публикувана в Брой 16 (715)
За да се разширят познанията на децата за книгите и тяхното значение относно изграждане на детския мироглед и поведение, децата от подготвителна група „Палави делфини” при ЦДГ „Вяра Надежда Любов” Павликени, посетиха за първи път библиотеката към НЧ „Братство-1884”, където с голям интерес и внимание разгледаха Детския отдел. Групата бе посрещната от вежливия и гостоприемен екип. Много емоционално и интересно децата бяха въведени в света на книгите. Това провокира техния интерес относно мястото и начина на подреждане на литературата, запознати бяха с правилата за ползване на детската читалня. Те останаха много впечатлени от обстановката, тишината по време на работа в отдела, прилежния вид на детската литература. Това породи в тях въпроси, което показва, че информацията ги е развълнувала, и споделиха своите впечатления в следващи разговори. Като бъдещи читатели, децата подариха на Детския отдел книжки от различни автори. Всяко едно от тях изписа своята буква на читателския картон. При добро желание и проявен интерес родителите биха могли да вземат литература за своите деца и да ги потопят във вълшебния свят на книгата. Автор: старши учител Д.Филипова и децата от подготвителна група…
Публикувана в Брой 16 (715)
Училищното настоятелство „Заедно за децата” при СОУ „Бачо Киро” беше одобрено за ново финансиране в размер на 10 298лв. от Програма „Знания за успех” на Фондация „Работилница за граждански инициативи” с проект на тема „Информационен и кариерен център”, който да бъде изграден в училищната библиотека. Основната цел на проекта е обновяване и превръщането й в по-гостоприемно и привлекателно място с подобрени възможности за професионално ориентиране и кариерно развитие. Освен това се предвижда разширяване дейността на библиотеката в помощ на кариерното информиране и консултиране, повишаване на информационната култура на учениците и ползването на информационните ресурси като условие за по-качествено образование и професионално ориентиране. Предвидените дейности и резултати съвпадат с основната цел на програмата, а именно – да се представят нови възможности за развитие на децата и младежите чрез включването им в инициативи, подпомагащи тяхното представяне в училище, придобиване на нови знания и умения и ангажиране с дейности, които са полезни не само за самите участници в програмата, но и за общественото развитие. В рамките на проекта се предвижда да бъде направен ремонт на помещението, да бъдат закупени нова компютърна техника и…
Публикувана в Брой 16 (715)
„Киокушин научава на дисциплина и развивасилни личности”, казва сенсей Росица Петрова „Ус!” – така поздравява всеки, който влезе в залата за тренировки по киокушин. Поздравът се използва, за да се покаже желание за тренировка, както и уважение към по-старшите и към ближния. Философията на този стил бойно изкуство е да възпитава самостоятелност и уважение у учениците си. В Павликени клубът съществува от четири години, през които членовете му усъвършенстват своите умения и вземат участие в редица състезания, на които се борят наравно с представителите на големите клубове. Със златен и сребърен медал се върнаха състезателите от последното републиканско първенство. За тънкостите на този стил бойно изкуство ни разказаха треньорите сенсей Росица Петрова и сенпай Боян Ангелов.„Бойното изкуство много помага за развитието на децата. Научава ги на дисциплина, научава ги сами да ръководят живота си и да имат своя цел. Научава ги не само да се бият, а и да развиват мисловната си дейност, те израстват като личности и се запознават с много хора”, обясни сенсей Росица Петрова. Масутацу Ояма поставя началото на киокушин през 1945г., две години по-късно е открита…
Публикувана в Брой 16 (715)
Със своя инициатива членовете на клуб „Диабетик” в Павликени отбелязаха Световния ден на диабетика 13 ноември. Те организираха безплатни тестове за нивото на кръвната захар на жителите на града и на 12 села в общината. 233 души са изследвани при първата по рода си инициатива. Мобилен екип обиколи населените места и направи теста за кръвна захар на всеки желаещ. Посетителите бяха на възраст между 29 и 81г. 132 души изследва мобилният екип в селата и 101 в града. На 39 души бяха отчетени повишени стойности на кръвната захар. Мероприятието се проведе със съдействието на кмета инж.Емануил Манолов. В същия ден в лекционната зала на НЧ „Братство-1884” представители на клуба изнесоха и лекция „Диабет. Профилактика. Лечение”. Всички присъсващи получиха брошури с информация за болестта, предоставени от РЗИ. Офталмологът д-р Цярова разясни отражението на диабета върху зрението и проблемите с ретината, които могат да настъпят от усложненията при болестта.
Публикувана в Брой 16 (715)

6 приемни семейства са утвърдени от РДСП

Понеделник, 17 Декември 2012 21:25
6 семейства са утвърдени за приемна грижа, което значи, че при тях може да бъде настанено дете от социалните домове, съобщават от Общинска администрация. Оценката за наемните родители даде Регионалната дирекция за социално подпомагане във Велико Търново. Семействата са преминали тримесечния курс на обучение, изготвен е и социален доклад. От тази година Община Павликени работи по проект „И аз искам семейство”, като част от националната стратегия за деинституционализация. Родителите ще получават заплата за грижите към детето, както и всички предвидени в закона социални добавки. Още четири семейства са в процес на оценка и обучение.
Публикувана в Брой 16 (715)
5 492 080лв. ще получи Община Павликени за реконструкция и рехабилитация на 15км. общинска пътна мрежа. Договорът с Държавен фонд „Земеделие” беше подписан миналата седмица от кмета инж.Емануил Манолов в София. Финансирането е по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 и покрива 100% от разходите по проекта. Проектът „Повишаване на жизнения стандарт на жителите на Община Павликени чрез подобряване на съществъващата пътна инфраструктура” е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и цели да подобри условията за живот в района, като се подобри достъпът до модерна и безопасна транспортна инфраструктура между град Павликени и селата Бутово, Върбовка, Димча, Караисен и Недан. Подобряването на пътищата е и основен фактор за привличане на инвестиции, задържане на младите хора, усъвършенстване на бизнес средата и възможността за развитие на туризъм. Ще бъдат рехабилитирани три отсечки: Път IV- 34226 - Бутово - Недан - Павликени от км 0+000 до км 7+500 Път IV – 34226 - Бутово – Върбовка - Димча от км 4+970 до км 9+786 Път IV - 52510 - Карайсен - Сломер – Батак от км…
Публикувана в Брой 16 (715)
Страница 1 от 2