Брой 5 (935) / 2022
В поредица от броеве „Павликенски глас“ ще представи всички аспекти от системата за сметосъбиране в нашата община. Много въпроси се повдигнаха в последните седмици по темата с отпадъците, затова вярваме, че повече знание по темата ще допринесе за по-доброто й разбиране. Днес посвещаваме вниманието си на темата с финансирането на тази дейност. Чрез такса „Битови отпадъци“ се разплащат единствено разходите за чистота Всяка община събира такса „Битови отпадъци“. Именно с тези средства се разплаща цялата дейност по чистотата в населените места. Важно е да се знае, че със събраните средства могат да се разплащат единствено дейности, свързани с чистотата. Това са: осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци; включително отчисленията по Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за…
Публикувана в Брой 5 (935) / 2022
Комбинирана площадка за детски игри и спорт ще бъде изградена в двора на ОУ „Св. Климент Охридски” по нов проект на Община Павликени, финансиран от Проект „Красива България”. Предвижда се да се изгради нова площадка за игра и спорт на открито, разположена в централната част на училищния двор. Тя ще отговаря изцяло на изискванията на наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. В централната част на площадката ще се разположи комбинирано детско съоръжение върху зона от цветна ударопоглъщаща синтетична настилка. Още една зона за игра, където ще бъдат разположени специални кубове за катерене и маса за тенис на открито, ще бъде обособена на площадката. Предвижда се изграждането на алеи, зелени ивици и разполагането на парково обзавеждане – беседки, пейки и кошчета в уширените зони на алеите. Ще бъде ремонтирана и съществуващата ограда откъм улицата от североизток. Обща стойност на проекта е 170 000 лева, от които 67 984 лева са безвъзмездната помощ. Съгласно правилата на програмата, „Красива България“ съфинансира само строително-монтажните работи и управлението от страна на ПКБ. Задължение е на Община Павликени да…
Публикувана в Брой 5 (935) / 2022
Площадки за обществено компостиране ще бъдат изградени в Павликени и Бяла черква. В трите училища в Павликени ще бъдат доставени компостери. Компостери ще бъдат раздадени и за домашно компостиране, а за заинтересованите лица предстоят и обучения по компостиране. Това са част от дейностите по демонстрационния проект в областта на управление на отпадъците "Въвеждане на демонстрационни мерки за предотвратяване образуването и устойчиво управление на битови отпадъци в община Павликени", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. На 16.02.2022 Община Павликени сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта на стойност 373 093,92 лева. Срокът за реализацията му е 23 месеца. Основна цел на проекта е в община Павликени да се демонстрират добри практики от успешно изпълнени проекти, които ще допринесат за прехода към кръгова икономика и формирането на общество с нулеви отпадъци. Избраните дейности са насочени към промяна на поведението и нагласите на потребителите, повишаване на общественото съзнание и осведоменост за ползите от прилагане на мерките за предотвратяване образуването на битови отпадъци с цел намаляване…
Публикувана в Брой 5 (935) / 2022
Ученици и преподаватели от Средно училище „Бачо Киро“ град Павликени участваха в мобилност по проект “P.AR.T.E.R.R.E. – Performing Arts as Tool of knowledge of the EuRopean aRtistic and cultural hEritage, реализиращ се по програма „Еразъм +“, в град Морон да ла Фронтера, Испания. Посещението беше реализирано от 06 до 13 февруари 2022 г. Учениците бяха настанени в приемни испански семейства, което им даде възможност да общуват постоянно с чуждестранните си домакини на английски език, да се запознаят с ежедневието, обичаите и кухнята на Испания. Разгледани бяха училището, общината и всички местни забележителности. Вълнуващи бяха посещенията на градовете Севиля и Гранада. Там учениците и преподавателите видяха характерната архитектура, чуха жива музика с така познатата куха китара и фламенко пеене. Старата част на Севиля, изпълнена с места, вдъхновили опери като „Севилския бръснар“ на Росини, бяха запечатани завинаги в съзнанието на българските ученици и учители. Освен испанските домакини, участие взеха и екипи от Италия и Турция. Обмяната на опит и комуникацията между няколко националности бяха ползотворни както за учениците, така и за техните преподаватели. Емоционалните срещи ще продължат и в бъдеще с предстоящото…
Публикувана в Брой 5 (935) / 2022
На 10.02.2022 г. се инициира гражданска подписка против намерението на фирма „Петрургия“ ООД да изгради в близост до село Върбовка завод за производство на каменна вата, захранван от собствен енергоизточник, в който ще се гори RDF (гориво от отпадъци). Инвестиционното предложение предвижда топлоцентралата да е оборудвана с 2 котела, в които ще се изгарят 1 160 тона отпадъци на денонощие. Реализирането на инвестиционния проект изисква постоянно складиране на близо 6 000 тона RDF на територията на община Павликени, което се равнява на 5-дневния запас за работата на топлоцентралата. Този проблем тревожи жителите на община Павликени повече от два месеца, като безпокойството им става все по-осезаемо. Срещу опасността от екологична катастрофа се обявиха и народни представители от 47-мото Народно събрание на Република България, членове на Комисията по околната среда и водите, които излязоха с позиция, в която се казва: „... относно „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка”, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, изразяваме следната позиция: -Категорично се обявяваме…
Публикувана в Брой 5 (935) / 2022