Брой 4 (934) / 2022
Добротата, с която 8-годишната Виктория организира благотворителен базар за продажба на играчки, за да подпомогне инициативата за закупуване на икони и зографисване на храм „Св. Йоан Рилски” с. Дъскот, стана заразителна. След като събитието беше широко отразено, в Дъскот дойдоха нови дарители, които пожелаха да останат анонимни. Те предоставиха църковна утвар, завеси и врати за иконостаса, както и икони за троновете в църквата. Иконографът Пенка Камбурова от Велико Търново пък пое ангажимент да изработи безвъзмездно една от иконите за иконостаса, която е открадната преди години. Първата искрица обаче запалва малката Виктория Стоянова. Тя изработва играчки от природни материали, за да събере средства за стенописването на църквата. Виктория е ученичка във втори клас във великотърновското училище „П. Р. Славейков“ и е много скромно момиче. Обича народните танци. Силна е християнската й вяра, защото посещава клуб „Добродетелност“ в своето училище, където попива знания за православието, родните традиции и обичаи. Семейството й има къща в с. Дъскот, която ползва през почивните дни, и откакто храмът се отваря от отец Киприян по-редовно по празници и в неделя, редовно посещават службите. След като майка й…
Публикувана в Брой 4 (934) / 2022
Празничен водосвет за освещаване на църквата „Рождество на Пресвета Богородица“ и благословение на жителите на град Павликени извърши отец Димитър по повод успешното приключване на големия ремонт в сградата. За аварийния ремонт Община Павликени защити проект пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Общата стойност на ремонта е 380 200 лв., отпуснати с постановление на Министерски съвет. На водосвета за откриване на обекта присъстваха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, заместник областният управител Огнян Стоянов, който е председател на Областната междуведомствена комисия, председателят на Общински съвет – Павликени Христо Кавалски, заместник-кметовете на община Павликени инж. Анастасия Вачева и инж. Албена Петрова, представители на фирмите изпълнители на строителните дейности, миряни. „Грижата и благоустройството на православния храм е грижа за всяка християнска душа, а този храм е съборен храм на Павликенска духовна околия – той е нашата малка катедрала. Придавайки на храма подобаващ вид, ние се стремим да покажем царството божие в целия му блясък“, обърна се към миряните протойерей Димитър, архиерейски наместник на Павликенска духовна околия. „В църковния храм винаги влизаме със смирение, но днес сме тук…
Публикувана в Брой 4 (934) / 2022
Общинският приют за безстопанствени кучета отвори врати преди броени дни, но вече може да се похвали с 4 осиновени животни и още четири, които скоро ще имат нови стопани. Възможността да вземат вкъщи куче от приюта определено заинтригува жителите на град Павликени. Цялата процедура е много бърза и е напълно безплатна за желаещите. От тях се иска само да имат привързаност към животните. Бъдещите стопани могат да посетят приюта в рамките на работното му време и да попълнят заявление, в което описват какво куче искат да вземат. Когато се намери подходящо животно, се попълва и една декларация. Общинският приют издава паспорт на животното и му поставя чип.
Публикувана в Брой 4 (934) / 2022
От 9 февруари 2022 г. покритият плувен басейн в град Павликени и фитнес залата към него отвориха врати за посетители с обичайното си работно време. Сградата беше затворена във връзка с въвеждането на енергоспестяващи мерки, които да съкратят разходите за електроенергия. Изградена е ВЕИ – система от 90 слънчеви колектора за битова гореща вода и са монтирани 3 газови котела за отопление и за подгряване на водата от слънчевите колектори. Монтирани са три термогравитационни отоплителни съда с обем по 2 200 литра и с вградена соларна серпентина. С изпълнението на проекта най-големите консуматори на електроенергия в сградата са заменени с такива, използващи слънчева енергия и/или природен газ. Съществуващите системи, работещи на електрическа енергия, се запазват като резервиращи. Цялата система е снабдена с необходимата автоматика, осигуряваща правилно функциониране и контрол. С въвеждането на тези мерки се очаква намаление на консумацията на енергия до 394,738 MWh/годишно, както и значително намаляване на разходите за енергия. Ще намалеят и емисиите на парникови газове с 363,4 tCO2/годишно. Покритият плувен басейн е построен и въведен в експлоатация през 2015 г. като част от мащабен проект на…
Публикувана в Брой 4 (934) / 2022
40 хиляди евро за оборудване на учебен център спечели по проект Професионалната гимназия „Цанко Церковски “. Проектът „Ключ към успеха“ е българският победител в международния конкурс за проекти „Skill. Ed“ на фондация „Кроношпан“ и е оценен от жури, включващо представители на държавите участнички – Русия, Полша и България. Със спечелените 40 хиляди евро ще бъде осигурена специализирана техника от най-ново поколение за учениците от специалност „Машини и системи с цифрово програмно управление (ЦПУ)“. Дългосрочната цел е училището да гарантира на своите възпитаници отлична подготовка и конкурентоспособност на пазара на труда. Учебният център вече разполага с фреза с ЦПУ, сега с парите по проекта предстои да се купи и струг с ЦПУ. Освен учениците, от учебния център в бъдеще ще могат да се възползват и възрастни, които търсят професионална квалификация или преквалификация. Специалността „Машини и системи с ЦПУ“ беше разкрита в професионалната гимназия преди две години по идея и с подкрепата на местния бизнес. В момента в нея се обучават 25 ученици. Наскоро училището се сдоби и с колесен трактор 155 к.с. по НП „Професионално обучение и образование“, модул „Модернизация на…
Публикувана в Брой 4 (934) / 2022
Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов възобновява приемните си дни за гражданите, които ще се провеждат всеки четвъртък от 13.30 ч. Срещите бяха временно преустановени поради извънредната епидемична обстановка. Първият приемен ден е насрочен за 17.02.2022 г./четвъртък/ от 13.30 ч. Записване за приемния ден може да направите на място в общинска администрация - стая № 217, ет. 2, стара сграда, или на телефон 0610/5 13 29.
Публикувана в Брой 4 (934) / 2022
Заплахите в интернет срещу кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов, кмета на кметство Върбовка Ивелин Розинов и заместник-кмета на община Павликени инж. Анастасия Вачева възмутиха кметовете на населени места в общината. Те излязоха с нарочна декларация, с която се обявяват срещу агресията, вербалните нападки и заплахите. Под декларацията са се подписали 16 от местните управници. Те заявяват, че се противопоставят на онлайн кампанията от последните седмици, която цели да подрони авторитета на тримата им колеги чрез неверни твърдения, обидни квалификации и открити заплахи за сигурността им. „Всички ние се ръководим от демократичните правила, като сред тях на първо място е законността. Всички ние в местното самоуправление сме се заклели да служим на интересите на нашите съграждани. Това означава да се изслушват всички мнения и да се търси баланса при вземането на трудни решения. С нито едно свое действие тримата наши колеги не са нарушили тези морални принципи“, се казва в декларацията. „Повечето от нас имат по няколко мандата зад гърба си. През последните десет години сме впечатлени от размаха, с който работи инж. Манолов, и от разбирането, с което…
Публикувана в Брой 4 (934) / 2022
На първото редовно заседание за новата 2022 г. Общински съвет – Павликени прие шестмесечен план за своята работа. Предвидени са седем редовни заседания. На сесия през февруари Общинският съвет ще обсъди и гласува проекта за бюджет за 2022 г., както и годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на кмета на община Павликени за 2021 г. Предвижда се да бъде приета и информация за изпълнението през 2021 г. на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и биогорива на Община Павликени. Мартенската сесия ще е наситена с доклади и отчети. Ще бъдат подложени на разглеждане и гласуване бюджетната прогноза на Община Павликени за периода 2023-2025 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности; отчет за дейността на МКБППМН – Община Павликени през 2021 г., както и годишният план за дейността на комисията през 2022 г. Отново в март ще се гласува Общинска програма за закрила на детето в община Павликени за 2022 г. и Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Павликени /2022-2023/. Общинските…
Публикувана в Брой 4 (934) / 2022
Средно училище „Бачо Киро“ подписа меморандум за сътрудничество със Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Предвиждат се съвместни дейности за взаимодействие и партньорство между двете институции, представители на средното и висшето образование. Общият им интерес е за създаване на условия за непрекъснато подобряване на качеството на предлаганото образование, отговарящо на нуждите на работодателите, и подготовката на квалифицирани кадри. Това е вторият меморандум за сътрудничество на училището с висше учебно заведение след този, сключен с НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново.
Публикувана в Брой 4 (934) / 2022
Четирима дванайсетокласници от ПГАТ “Ц. Церковски” постигнаха успех в Националния ученически конкурс за есе по счетоводство, организиран от Стопанската академия “Д. А. Ценов” в Свищов. Учениците от специалност “Бизнес администрация” получиха грамоти и сертификати за текстовете си на тема “Счетоводната професия в България – традиции, настояще и бъдеще”. Съгласно регламента на конкурса грамотите на Вилдан Мехмедова, Гергана Мънкова, Деница Александрова и Мартин Антонов са присъдени за най-интересни и креативни разсъждения и идеи. Сертификатите пък им осигуряват предимство при кандидатстване в Стопанската академия по първо желание в редовна форма на обучение. Националният конкурс за есе бе организиран от Кариерен център, секция “Образователен маркетинг”, и Катедра “Счетоводна отчетност” на СА “Д. А. Ценов” по случай 85 г. преподаване и обучение по счетоводство във висшето училище в Свищов. В него участваха ученици от 11 и 12 клас от училища в цялата страна.
Публикувана в Брой 4 (934) / 2022