Брой 23 (929) / 2021
Почти 4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в реконструкция на водопроводната мрежа на град Павликени. Те са осигурени чрез одобрен проект на Община Павликени пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на стойност 3 304 000 лева с ДДС и чрез постановление на Министерски съвет за допълнителен трансфер в размер на 539 850 лв. „При завършването на тези проекти град Павликени ще е сред малкото български градове със 100% подменена водоснабдителна мрежа. Това означава минимизиране на загубите в мрежата и подобрено качество на питейната вода. Това значи край на разкопаването на улиците и тротоарите в града вследствие на неизбежните аварии на амортизираната мрежа“, каза кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов. Градоначалникът заедно с представителя на фирмата изпълнител на строителните дейности Лъчезар Лалов и Величко Димитров – инвеститорски контрол към ПУДООС, направи символичната „първа копка” за ефективен старт на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в град Павликени, втори етап, подетапи едно, две, четири и пет”. Общата стойност на проекта е 3 304 000 лева с ДДС, от които 3 221 914 лева са осигурени от…
Публикувана в Брой 23 (929) / 2021
На 18 ноември се проведе редовно Общо отчетно-изборно събрание на НЧ „Братство – 1884”. В съответствие със Закона за народните читалища и Устава на читалището бяха представени отчетните доклади за дейността на читалището и на проверителната комисия за последния тригодишен период – декември 2018 – ноември 2021 г. Освен приемането на двата доклада от членовете на читалището с пълно мнозинство, на събранието бе гласуван и избран съставът на читалищното настоятелство и на Проверителната комисия. Новите членове на настоятелството на НЧ „Братство – 1884” са Венетка Борисова, Никола Личев, Анета Серафимова, Анелия Христанова, Десислава Йорданова, Красимира Енева и секретарят на читалището Петър Петров. Идните три години финансовата дейност на читалището ще се следи от Тодор Тодоров, Андреана Тонева и Снежанка Рашевска. За председател на читалището, отново с пълно мнозинство, бе избрана Красимира Енева. Друго важно решение, което бе взето от Общото събрание, е проектопредложението за кандидатстване на НЧ „Братство – 1884” с проект по процедура по подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.373 по мярка МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш” – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията…
Публикувана в Брой 23 (929) / 2021
Георги Терзиев е най-новият общински съветник. Той положи клетва и зае мястото на Андрей Илиев в групата на „БСП за България“, който напусна местния парламент по лични причини. Новият съветник има 20 години стаж като кмет на Бяла черква в периода 1986 – 2007 г. Роден е през 1954г. в с. Търнавца, Търговищко. Завършил е висше икономическо образование от СА „Д.А. Ценов“ – Свищов, специалност публична администрация, и квалификация „Икономист по държавна администрация и управление“. Това е третата смяна в Общинския съвет. Още в началото на мандата молба за напускане подаде Мирослав Маринов и на негово място в групата на ГЕРБ влезе Цанко Цонев. В началото на 2021 г. почина Радослав Розинов от ДПС. Неговото място зае Габриела Страхилова.
Публикувана в Брой 23 (929) / 2021
На 9 декември 2021 г. се навършват 135 години от рождението на д-р Райко Даскалов – публицист и реформатор, пламенен оратор и виден деец на БЗНС. Роден през 1886 г. в Бяла черква, той израства с традициите на родния си край, известен като просветно и революционно възрожденско средище. Потомък на априлци, ученик и близък приятел на Цанко Церковски, той става революционер по дух, борец срещу всяко потисничество и неправда. Завършил Търговската гимназия в Свищов, Райко Даскалов продължава образованието си в Берлин, където защитава докторат по финансови науки на тема „Чуждестранният капитал в България”. Получил солидно образование, владеещ перфектно няколко езика, той става един от най-подготвените членове на Земеделския съюз и се изявява като оратор от голяма величина. През 1914 г., когато избухва Първата световна война, ръководството на БЗНС начело с Александър Стамболийски се обявява против участието на България във войната. На страниците на в. „Земеделско знаме” Стамболийски, Райко Даскалов и други земеделски дейци пишат статии против войната. Още преди избухването й Райко Даскалов разобличава империалистическите държави, които полагат големи усилия да въвлекат балканските страни в нея. Той изразява мисълта, че…
Публикувана в Брой 23 (929) / 2021
С настъпване на есенно-зимния сезон и понижаване на температурите започва активно използване на различни отоплителни и нагревателни уреди в домовете. Правилната поддръжка и експлоатация на тези уреди е от жизненоважно значение за безопасността. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Велико Търново отново апелира да се обръща изключително внимание, при използването на локални отоплителни уреди на твърдо, течно или газообразно гориво или локални електрически уреди. Много често, в следствие на неспазване на правилата за безопасна експлоатация на тези уреди или проявена небрежност, възникват пожари, причиняващи големи загуби, някои от които вземат и човешки жертви. Над 70 % от пожарите в дома през зимата са след неправилно използване на отоплителни уреди. Най-честите причини за тези пожари са запалване, в следствие на непочистени от налепи и сажди комини, оставяне върху или в близост до отоплителен уред на горими материали, използване на неизправни, саморъчно направени или нестандартни отоплителни уреди, неправилна експлоатация на отоплителни уреди. Не са малко случаите на загинали хора следствие на неправилна експлоатация на печки на дърва, които при непочистен комин и затворени с непълно изгаряне, отделят голямо количество…
Публикувана в Брой 23 (929) / 2021
Световната седмица на предприемачеството за тринайсти път бе отбелязана и в СУ „Бачо Киро“. Три класа от начален етап посетиха местни фирми и обществени институции. Целта на тези посещения бе учениците да се запознаят с професиите, упражнявани там. Втори А клас бяха на гости в ЕТ „Вега-Климент Климентов“, четвърти А - на “Екзотика” ООД в гр. Бяла черква, а четвърти Б - на пожарната в нашия град. Второкласниците разбраха с какво точно се занимава един земеделски производител, от къде са тръгнали сем. Михайлови, какъв не лек път са изминали, за да постигнат това, което са днес, и какви са плановете им занапред. Разгледаха техниката, която земеделците използват в работата си – една нова съвременна и супермодерна техника. Виждайки я в действие децата осъзнаха колко е важно да учат и да знаят, за да могат. Четвъртокласниците на г-жа Бисерка Симеонова се запознаха с производството на цветя, храсти и дървета за озеленяване. Видяха как става сортирането, пакетирането и съхранението на рози. Разбраха колко много грижи е нужно да положиш за едно семенце или стръкче, за да получиш мечтаното растение. Младият собственик им…
Публикувана в Брой 23 (929) / 2021

Едно иновативно училище празнува

Сряда, 15 Декември 2021 20:41
25 ноември… Денят, в който ние, учениците, учителите и служителите от Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени, тържествено честваме Патронния празник на училището си и годишнината от основаването му. Смирено коленичим пред иконата и свещички палим с трепетна ръка. 25 ноември… Дата от календара, в която споделяме успехите си… 25 ноември… Празник, в който демонстрираме талантите си… и разпалваме жаравата от огъня, пламнал през есента на далечната 1880 година, с онази позитивна творческа, интелектуална и емоционална енергия, която носят посланията от миналото ни, което свещено пазим. Днес едно иновативно училище празнува! А неговите ученици носят с гордост факела на Климент и смело стъпват след светлината от пламъка му. Пазим миналото! Градим бъдещето!
Публикувана в Брой 23 (929) / 2021
Родословните дървета, създадени от павликенските ученици, са подредени в залата на първи етаж в Исторически музей - Павликени. Всички те участваха в конкурса " Моят род - поглед в миналото", организиран от музея по повод 21 ноември - Ден на християнското семейство. На първо място беше класиран Пламен Никифоров от III "'б" клас при ОУ „ Св. Климент Охридски“ – Павликени. Две втори места бяха присъдени - Анелия Ангелова, II клас при ОУ „ Филип Тотю“ - с.Върбовка и Валентина Великова, X в клас при ПГАТ „ Цанко Церковски“ – Павликени. На трето място са Анабел Евгениева, I б клас при СУ „Бачо Киро“ – Павликени и Радостина Събева, II а клас при СУ „Бачо Киро“ – Павликени. Поощрителни награди получиха четирима ученици.
Публикувана в Брой 23 (929) / 2021