Брой 3 (909) / 2021
Реална е възможността творците и служителите на НЧ „Братство – 1884“ да отбележат празника на самодееца – 1 март в напълно завършена читалищна сграда. В последните месеци в храма на културата в град Павликени се извършва цялостен ремонт, финансиран със средства от държавния бюджет. Културните дейци очакваха този ремонт от години. Мащабното строителство стана възможно благодарение на усилията на кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов, който убеди Министерски съвет да отпусне нужните 1 499 928,00 лв. Тези дни предстои монтирането на 350 нови комфортни седалки в салона и на балкона. В този брой представяме и първи снимки от обновения читалищен салон. Освен реконструкция са извършени още и саниране и газификация на сградата. Изпълнител на строително-монтажните работи е „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково, съгласно договор с възложителя Община Павликени. Подменена е старата дървена дограма с нова PVC със стъклопакет. Топлоизолирани са външните стени и покривът. Запазени са двете барелефни пана на фасадата. На покрива е монтирана ТПО мембрана и са поставени нови ламаринени обшивки. Вътрешните ремонти включват: основен ремонт на голямата зала и сцената, където са поставени нови подови…
Публикувана в Брой 3 (909) / 2021
Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов, на основание чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани общинските съветници, второстепенните разпоредители с бюджет, гражданите на Общината, представителите на бизнеса, медиите и всички заинтересовани страни на Публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2021” на Община Павликени Уважаеми съграждани, Публичното обсъждане ще се проведе на 10 февруари 2021 г. /сряда/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Павликени, бул. „Руски” № 4, Информационен център, етаж І. Публичното обсъждане ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ще се допускат само лица с лични предпазни средства до запълване на 30 % от капацитета на залата. С материалите за обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на електронен адрес www.pavlikeni.bg Вашите мнения, препоръки и предложения можете да направите и писмено в деловодството на общината или на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Павликени. инж.…
Публикувана в Брой 3 (909) / 2021
П О К А Н А за публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на община Павликени (ПИРО) 2021-2027г. На основание чл. 20, ал. 1, и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Община Павликени организира публично обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Павликени (ПИРО) 2021-2027г. Публичното обсъждане ще се проведе на 09 февруари 2021 г. (вторник) от 17:00 часа в заседателната зала на Община Павликени, бул. „Руски” № 4, Информационен център, етаж І. Проектът на План за интегрирано развитие на община Павликени за периода 2021-2027 г. е публикуван на 04.12.2020 г. на страницата на община Павликени Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. за становища и коментари. Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в обсъждането. На основание чл.20, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие за постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на План за интегрирано развитие на община Павликени 2021-2027г. при внасянето му от кмета на общината за разглеждане и приемане от Общински съвет Павликени. Публичното…
Публикувана в Брой 3 (909) / 2021
В Павликени започна кампанията за плащане на местни данъци за 2021 г. Кметът на общината инж. Емануил Манолов посрещна първите данъкоплатци, дошли пред гишетата на данъчната служба в началото на работния ден. Пожела на всички здрава, успешна и щастлива нова година и подчерта, че от добрата събираемост на местните данъци и такси зависи реализирането на желаните промени в града и общината. Подаръци – рекламни материали, по традиция бяха връчени лично от кмета, заместник-кмета инж. Анастасия Вачева, директора на дирекция “Бюджет, местни приходи и общинска собственост” Гинка Николова и началника на отдел “Бюджет и местни приходи” Тодор Боев. Първият, внесъл данъци за тази година, беше Цветан Влахов на 67 години. „Запазваме непроменени тази година данъците и таксите, а очакваният приход е в размер, близък до миналогодишния“, обясни Гинка Николова. За 2020 година са събрани около 3,1 млн.лв. от местни данъци и такса „Битови отпадъци“. Плащането с отстъпка 5% продължава до 30 април. До края на месеца над 28 хил. данъчно задължени лица ще получат на адреса си за кореспонденция съобщения за дължимите от тях суми. Начините за плащане и банковите сметки…
Публикувана в Брой 3 (909) / 2021

Нови мерки срещу COVID-19

Неделя, 31 Януари 2021 10:40
Удължен е срокът на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Павликени, считано от 1 февруари 2021 г. до 30 април 2021 г. *** От 04 февруари 2021 г. до 17 март 2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график: - от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас; - от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас; - от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас. От 04.02.2021 г. се допуска изключение от забраната и по отношение на присъствените учебни занятия за учениците, обучавани в слети паралелки в класовете на основната степен на образование, както и присъствените посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие в групи от не повече от 6 деца и/или ученици. *** От 1 февруари се допускат посещенията на културни учреждения и развлекателни мероприятия /музеи, сценични прояви, концерти и др./…
Публикувана в Брой 3 (909) / 2021
68 учители и служители на училищата в нашата община участваха в масовото тестване с антигенни тестове на педагогически и непедагогически персонал, което се проведе в цялата страна. Тестването бе безплатно и доброволно и целта му бе да се намали възможността за предаване на инфекцията от COVID-19 в училищна среда, както и да допринесе за направата на моментна снимка на реалното разпространение на вируса сред населението. Тестовете бяха извършени от медицинската сестра Евгения Каролова в кабинет в ДГ „Вяра, надежда, любов“, където беше възможно да се осигури отделен вход за достъп, без смесване с деца и ученици.
Публикувана в Брой 3 (909) / 2021
Нов, по-ефективен начин за финансиране на строителството на приюта за безстопанствени животни намери Община Павликени. След като през епидемичната 2020 година бяха спестени част от средствата в разходната част на общинския бюджет, сега Общината може със собствени средства да започне изграждането на съоръжението, което много граждани очакват за разрешаване на проблема с бездомните кучета. В последните месеци Общината предприема решителни действия за овладяване на популацията. Създаден беше работен инвестиционен проект за изграждането на приюта в съответствие с наредбата за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни. Проектът включва обслужваща сграда с обособени помещения: за персонала; санитарен възел; за съхранение и приготвяне на храна; за оборудване и препарати за почистване и дезинфекциране; за извършване на ветеринарномедицинска дейност – манипулационна; помещение с хладилна камера /фризер/ за съхранение на животински трупове; за карантина; за изолация на болни и наранени животни. За настаняване на животните са предвидени 20 навеса от бетонови блокчета с метален покрив. Всеки навес ще се оборудва с единични колибки според големината на екземплярите и нуждите на…
Публикувана в Брой 3 (909) / 2021
Начинанието „Велосряда – Павликени“, както всичко хубаво в живота, идва спонтанно, като докосва сърцата и умовете на своите основатели. Три момчета в средата на тридесетте поемат по пътя на свободата и чистотата в прекия и в преносния смисъл на думите. Свободни в мислите си, яхнали велосипедите, призвани да слязат от колите, за да помогнат въздухът да стане малко по-чист. Владимир Пенчев, фотограф по призвание, колоездач по душа и работник в склад за хранителни стоки, е организаторът на „Велосряда – Павликени“. Той и двамата му приятели Цветомир Христов и Красимир Димитров поставиха през 2020 г. началото на тази великолепна идея. „Всичко тръгна много спонтанно. С двама приятели отидохме до с. Лесичери на велоразходка, седнахме в кафенето в центъра на селото и се заговорихме за нашите събратя начело с Калин Василев, който води група във Велико Търново и прави колоездачни преходи под името „Веловторник“. Седим си ние на Лесичери и си казваме „Защо да не е велосряда? Я да пробваме!“. Ето така започва всичко. На 29 юли 2020 г. е първата велосряда на тримата приятели като дестинацията е отново с. Лесичери. Всеки…
Публикувана в Брой 3 (909) / 2021
300 комплекта за засаждане на дърво получиха децата от детски градини и училища в община Павликени. Безвъзмездното дарение е част от националната инициатива „Засаждаме бъдеще с Гората.бг“. Комплектите са предназначени за учениците от началния образователен етап (I-IV клас) и за деца от подготвителните групи в детските градини. Раздадени са по 35 комплекта за всяко училище и по 12 за всяка детска градина, които учениците от един клас заедно да засадят и отгледат. Всеки образователен комплект съдържа саксия от рециклиран материал, биотор, подходящи семена – жълъди, семена от явор и ясен, и етикети за всяка саксия, на която децата да отбележат кога и какво е засадено. В комплекта има и инструкции за засаждане и отглеждане като по този начин децата ще придобият знания и умения как да се грижат за растенията. След като бъде засадено и отглеждано в саксия, дървото може да бъде залесено на подходящо място навън. Децата от ДГ „Слънце“ в Павликени, детските градини в Бяла черква и с.Батак, както и от ОУ „Филип Тотю“ – с. Върбовка и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с.Батак вече засадиха…
Публикувана в Брой 3 (909) / 2021
45 години от основаването си отпразнува на 21 януари Детска ясла – Павликени. Празникът беше отбелязан без тържества, защото настоящата извънредна ситуация и мерките за безопасност не позволяват организирането на големи чествания. Гости на Детската ясла бяха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов и председателят на Общински съвет – Павликени Христо Кавалски. Градоначалникът дойде с подарък – офис столове за персонала в групите на яслата. Кметът отправи и пожелания: „В празничния за Вас ден се обръщам с послание да продължавате с всеотдайност да давате грижи и любов на децата на нашия град и община“, каза той. Детска ясла – Павликени е открита през 1976г. на Бабинден. От тогава до днес хиляди павликенчани са получили първите си умения и навици в яслата.
Публикувана в Брой 3 (909) / 2021