Брой 1 (907) / 2021
За пет дни 94-годишната Блага Русева пребори COVID-19 инфекция в МБАЛ-Павликени. Трогателната история се случи в дните между Игнажден и Коледа. След няколко дни в болничната стая, 94-годишната Блага приема благата вест за излекуването си като празник. "На седмото не, ами на десетото небе съм", каза при изписването си пациентката. Неразположенията започват около Ингажден. Ден по-късно я наляга безсилие. След още ден вече е прикована към болничното легло. "Някак си съвсем случайно дойде болестта. Но как дойде, защо дойде - това не мога да ви кажа", казва Блага. "Леля Блага беше доведена в тежко общо състояние. Диагностицирахме я с COVID пневмония и сърдечни заболявания", разказва д-р Станислав Стоев - кардиологът, влязъл в COVID отделението още в началото на пандемията. За изненада на всички състоянието й се подобрява светкавично. „Тя е нашият герой“, категоричен е колективът на отделението. "Бързо се възстанови, дисциплинирана пациентка. Изпълнителна е и затова бързо я изписваме", казват медицински сестри от болницата. "Първото нещо, което ще кажа, ще помилвам децата си и ще кажа "Пази ги, Боже", споделя 94-годишната Блага. Още по-нетърпеливи са близките й. "Хиляди благодарности за…
Публикувана в Брой 1 (907) / 2021

Приеха облекчение за бизнеса

Понеделник, 04 Януари 2021 19:01
Община Павликени освободи от заплащане на наемна цена и такса за ползване на общински терени наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти за периода от 1 декември 2020 до 31 януари 2021 г. Предложението на кмета на Общината беше гласувано на декемврийското заседание на Общински съвет-Павликени. Мотивите са, че по този начин ще бъдат облекчени наемателите, които заради негативния ефект върху бизнеса от въведените противоепидемични мерки и ограничението им да осъществяват своята дейност са в невъзможност да реализират приходи. В предложението са включени наемателите на общински нежилищни имоти, функциониращи като заведения за хранене и развлечения, културно-развлекателни и спортни обекти и фитнес зали, както и наемателите на ученически столове и отдадените под наем площи в сгради за разполагане на вендинг автомати, намиращи се в училищата в територията на община Павликени. Общината освободи от заплащане на такси и ползвателите на общински терени за преместваеми съоръжения на търговска площ, прилежаща към заведения за хранене и развлечения и за разполагане на маси и столове, които са пряко засегнати от въведените противоепидемични мерки. Платените месечни наемни вноски и такси от наемателите и ползвателите на общински…
Публикувана в Брой 1 (907) / 2021
Кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов посети домовете на 28 семейства от приемната грижа и раздаде коледни подаръци на настанените при тях 47 деца от социалната услуга. Те са както в град Павликени, така и в град Бяла черква и селата Михалци, Лесичери, Караисен, Долна Липница и Патреш. За шеста поредна година градоначалникът зарадва с лакомства и играчки децата. Подаръците са съобразени с възрастта им – учебни пособия, занимателни игри, играчки, шапки и ръкавици. С този жест кметът засвидетелства уважение към хората, които са се посветили на мисията да бъдат приемни родители и да отглеждат деца, които не са имали късмета да се родят при съвестни и грижовни родители. Сред посетените домове беше и този на семейство в с. Михалци, което отглежда четири приемни деца. В две други семейства пък са настанени по трима малчугани. Всички те с гордост споделиха, че се справят с дистанционното обучение, но си признаха и че им липсват другарчетата и класните стаи. При изпълнението на инициативата бяха спазени всички противоепидемични мерки за безопасност. В навечерието на нова година градоначалникът направи личен жест и към…
Публикувана в Брой 1 (907) / 2021
Няма увеличение на такса „Смет“ за тази година 3,6 тона облекла, обувки и чанти изхвърлиха жителите на град Павликени в специалните контейнери. През месец август 2020 г. бяха поставени три от специалните контейнери за събиране на текстилни отпадъци. Едва 13 тона от изхвърлените отпадъци в контейнерите за разделно събиране са годни за рециклиране. В тях до края на м. септември т.г. са били изхвърлени към 25 тона хартия, пластмаса, стъкло и метал. Честотата на събиране на тези контейнери е веднъж месечно. След сепариране на разделно събраните отпадъци, негодните за рециклиране се транспортират до регионалното депо в с. Санадиново, община Никопол, за депониране и се заплаща съответната такса за обработка. Данните станаха ясни при представянето на план-сметката за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и сметоизвозването за 2021 г. С това беше определен и размерът на промилите за облагане с такса битови отпадъци. Няма промяна в размера на такса „Смет“ за битовите отпадъци от населението. За фирмите има минимално намаление. Всички дейности се извършват от Общинско предприятие „Благоустрояване и…
Публикувана в Брой 1 (907) / 2021
Подписката на 2500 души запази Павликени като спирка в маршрута на влака БДЖ съобщава, че от 13 декември е осигурен директен влак от Централна Северна до Централна Южна България – удължен е маршрутът на бързия влак „Янтра“ и той вече пътува от Горна Оряховица през София до Пазарджик и Пловдив, и обратно. Влакът тръгва в 5:15 ч от Горна Оряховица и пристига в 5:40 ч. в Павликени. Минута по-късно той потегля за София, където пристига в 9:05 ч. Престоят там е 20 минути, след което без прикачване композицията се отправя за Пловдив. Пристигането в града на тепетата е 11:54 ч. В обратна посока влак „Янтра“ тръгва от Пловдив в 13:25 ч., в 16:01 ч. е в София, в 19:40 ч. е в Павликени и 20:05 ч. завършва маршрута си в Горна Оряховица. На практика това означава успех за подписката, която инициативен комитет, оглавяван от заместник-председателя на Общинския съвет Венцислав Георгиев, започна през месец юли против намеренията на БДЖ влак „Янтра“ да преминава само транзитно през на гара Павликени. Това щеше да ограничи най-удобната и бърза връзка с обществен транспорт между…
Публикувана в Брой 1 (907) / 2021
Павликени стана първата община в страната, която даде старт на важен проект за безопасността в интернет Обучаваха педагози от Павликени за справяне с насилие и тормоз в училищна среда. Тренингът се проведе онлайн от висококвалифициран експерт с дългогодишен опит в сферата на сигурността и преподавател в четири университета. Курсът бе организиран с подкрепата на кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов, който оцени реалната нужда от такава подготовка на преподавателите. Така Павликени стана първата община в страната, която даде старт на мащабен проект, разработен и провеждан от Сертифициран център за професионално обучение „Кели“, който организира курсове за учители и ученици за справяне със съвременните киберзаплахи. В обучителния семинар на тема "Превенция и интервенция на училищните прояви на насилие и тормоз" с продължителност 4 часа се включиха 18 педагози от СУ "Бачо Киро" с директор Петя Неделчева. Втората част от обучението се проведе на 19 декември. Засегнатите по време на първата виртуална среща аргументи бяха радикализацията и екстремизмът. Обсъдени бяха подходите в превенцията срещу тормоза в училище и бе изведена тезата, че много по-рентабилно е да се инвестира в превенция, отколкото…
Публикувана в Брой 1 (907) / 2021
Считано от 04 януари 2021 г. се възобновява дейността на покрития плувен басейн. Посетителите са добре дошли при спазване на редица противоепидемични мерки. Сред тях е измерването на входа на телесната температура на всички посетители. Няма да се допускат лица с повишена телесна температура. Докато изчакват реда си да влязат, те ще трябва да спазват и задължителната дистанция от 1,5 м помежду си. Водата в плувния басейн ще се дезинфекцира по такъв начин, че да се поддържа остатъчен свободен хлор във водата 0,4-0,5 мг/ л. Тоалетните, съблекалните, общите части и другите помещения и съоръжения ще се почистват и дезинфекцират най-малко веднъж на час. Осигурени са диспенсъри с дезинфектант и течен сапун и е създадена организация за недопускане струпването на много хора в общите помещения.
Публикувана в Брой 1 (907) / 2021
От 01 януари е закрито Общинското предприятие „Общински пазар“ с решение на Общински съвет. Дейността на утвърденото през последните 21 години общинско предприятие вече ще се изпълнява от общинската администрация, където се прехвърлят четирите щатни бройки от предприятието. Те преминават на пряко подчинение на началник-отдел „Общинска собственост и стопански дейности“. Промяната е с цел оптимизация и няма да засегне клиентите на общинския пазар.
Публикувана в Брой 1 (907) / 2021
Общинското социално предприятие „Зелени системи“ беше вписано в Регистъра за социалните предприятия като предприятие клас „А“. Удостоверение за това от министъра на труда и социалната политика получи директорът му Кирил Кирилов. С получаване на документа общинското предприятие придобива и правото да добавя към наименованието и правната си форма думите „социално предприятие“, а стоките или услугите, които предоставя може да обозначава с думите „продукт на социално предприятие“. Основният предмет на дейност на ОП „Зелени системи“ е поддържане на зелената система на територията на цялата община. То беше създадено в началото на миналата година и се помещава в сградата на ОП „Благоустройство и комунална дейност“. За създаването му Община Павликени кандидатства с проект пред Местната инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш като мярка за насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда.
Публикувана в Брой 1 (907) / 2021
Медици от COVID-отделението на МБАЛ-Павликени запалиха светлините на коледната елха в града. Символичния жест към тях направи кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов като знак за значимостта на тези професионалисти и за уважението, което цялата общественост на града има към тях. Завеждащият отделението д-р Румяна Панайотова и старшата медицинска сестра Албена Савова натиснаха копчето, с което коледната елха светна в искрящи цветове. Те не скриха притеснението си за увеличаващия се брой случаи на заболели от вируса. Медиците призоваха всички да продължат да следват мерките, дори и в празничните дни – да спазват дистанция, да не се събират в големи групи хора, да използват лични защитни средства. Д-р Румяна Панайотова припомни и трите „Д“, за да победим болестта – дисциплина, дистанция, дезинфекция. Тази година запалването на коледните светлини премина без традиционния концерт и посрещане на Дядо Коледа. Отменени са и всички празничния прояви, които обичайно се организират в навечерието на Рождество Христово.
Публикувана в Брой 1 (907) / 2021
Страница 1 от 2