Сряда, 27 Юли 2022 09:47

Реновират и обновяват експозициите на Исторически музей-Павликени по проект за 779 хил.лв.

   Общински Исторически музей-Павликени спечели проект за безвъзмездно финансиране по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 778 796,62 лева се финансира от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Срокът на изпълнение е 22 месеца. Партньор на Исторически музей-Павликени е „Glemmen videregaende skole“ от Норвегия.

   В проектното предложение „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени“ е акцентирано върху цялостното изграждане на нови постоянни експозиции и оформянето на пространство за временни и гостуващи изложби и дейности.

   Реализацията на проекта на Исторически музей-Павликени цели да подобри и осъвремени представянето на културното наследство съгласно новите експозиционни тенденции и нормативните документи на Министерство на културата.

Дейностите по проекта ще създадат по-широк интерес към културното наследството и чрез създаване на нови предприемачески идеи ще генерират приходи впоследствие. Със средствата от безвъзмездната помощ ще се обновят и ревитализират двете зали за експозиции в музея; ще се закупят витрини за постоянните експозиции и техника за интерактивно представяне на експонатите; ще се разработи нов тематико-експозиционен план и художествено-пространствено оформление в залите за постоянна експозиция и за временни изложби.

   Обновяването и ревитализирането е наложително, тъй като действащите към момента две експозиции - общоисторическа и художествена, са създадени като концепция и вид през 1978 г. с откриване на новопостроената музейна сграда. Натрупването на нови експонати от проучвания и дарения на територията на община Павликени налагат представянето им в светлината на актуалните проучвания и съвременна музеология чрез създаване на нов вид на експозиционните пространства. Предвижда се обособяване на библиотека с място за работа на посетители и читатели с интерес към историята и културно-историческото наследство, които да ползват музейния архив и научната литература на музея. При входа ще бъде оформен музеен щанд, предлагащ книги и сувенири за посетителите.

   Част от дейностите са за текущ ремонт, свързан с въвеждане на качествено изменение в интериора на културния институт, привличането на по-младата аудитория и на туристи в града, което ще донесе ползи за устойчиво развитие на бизнеса в общината.

   Проектът включва и обучение на експертния персонал на културните оператори за повишаване на капацитета им в областта на предприемачеството и маркетинга. Чрез дейностите се цели да се подобрят условията за опазване, управление и представяне на културните ценности на община Павликени като се създадат условия за привличане на нови публики.

   Включвайки в проекта партньор от страните донори, Glemmen videregaende skole в случая от Норвегия, ще се осъществи обмен на добри практики в областта на културното предприемачество. От партньорството Исторически музей-Павликени ще почерпи опит и компетентност в областта на представяне на културни продукти и привличане на нови публики. Партньорството от друга страна е и предпоставка за по-широко представяне на културното наследство на община Павликени и инструмент за социално сближаване.

   Програмата стимулира една по-предприемаческа визия за развитие на културните организации като им помага да развиват дейности, които ще са съпоставими и интегрирани в духа на съвременните международни стандарти. Очаква се ревитализирането на колекциите и експозициите в Исторически музей-Павликени да увеличи броя на посетителите и да повлияе върху развитието на музейната институция. Реализацията на проекта ще помогне за съживяването на пространствата в музея, дейностите на терен, развитието на публиките и тяхната удовлетвореност при подобрени условия за управление и представяне на колекциите – напр. нов дизайн, иновации, изложбено оборудване, образователни програми, необходими за изпълнението на специфични дейности. Тази програма подкрепя и мерки, свързани с културното предприемачество. Ще се повиши капацитетът на културния институт, състоянието на изложбените площи, музейните пространства и колекциите от културно наследство и ще бъдат внесени нови знания в областта на повторното използване на културното наследство и маркетинга. 

 

Елена Чанакчиварова-Христова,

директор на Исторически музей-Павликени

*заглавието е на редакцията

 

Прочетена 266 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.