Четвъртък, 09 Юни 2022 18:48

ИНОВАТИВНА ПГАТ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“, ГР. ПАВЛИКЕНИ – МЯСТО, КЪДЕТО СЕ СРЕЩАТ УЧИЛИЩЕ, УНИВЕРСИТЕТ И БИЗНЕС

През учебната 2022-2023 година гимназията ще осъществява прием в VIII клас по следните специалности и професии: 

Професия „Полиграфист“ – STEM професия – III СПК

Специалност „Полиграфия“ с разширено изучаване на английски език;

Обучение чрез работа в партньорство с „Унипак” АД – гр. Павликени, ХТМУ – гр. София, РУ „Ангел Кънчев”.

Професия „Машинен техник” – STEM професия – III СПК

Специалност „Машини и системи с цифрово програмно управление” с разширено изучаване на английски език

Обучение чрез работа в партньорство с „Метарем” ЕАД, „Унипак” АД, РУ „Ангел Кънчев”.

Професия „Техник на селскостопанска техника” – III СПК

Специалност „Механизация на селското стопанство”

Професия „Организатор на туристическа агентска дейност” – III СПК

Специалност „Селски туризъм”

 

Обучение за възрастни:

Прием след средно образование:

Професия „Техник-лесовъд“ – III СПК

Специалност „Горско и ловно стопанство“

Срок на обучение – 1 година

Професия „Машинен техник”

Специалност „Машини и системи с цифрово програмно управление”

Срок на обучение – 1 година

 

Към училището е създаден учебен център за обучение и придобиване на категории:

 Категория „В” – правоспособност за управление на лек автомобил;

 Категория „Ткт” – управление на колесен трактор с ремарке;

 Категория „Твк” – работа с трактор и агрегатирани към него селскостопански машини;

 Категория „Твк-З” – работа със самоходна земеделска техника. 

 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА УЧИЛИЩЕТО: 

•Безплатно общежитие с интернет и охрана;

•Закуска и обяд от собствена кухня в ученическия стол на ниски цени, безплатно хранене за нуждаещите се;

•Безплатни учебници на библиотечен принцип;

•Съвременна база за практическо обучение по предлаганите професии;

•Партньорство с бизнеса в региона за извеждане на практики в реална работна среда;

•Безплатно работно облекло и предпазни средства;

•Стипендии за всички ученици в дуална форма на обучение;

•Учебни практики в страни от ЕС до 2027 година;

•Осигурен транспорт за близките до гр. Павликени населени места;

•Психолог;

•Клубове по интереси;

•Два тенис корта и спортни площадки за футбол, волейбол и баскетбол;

•Зелена класна стая;

•Библиотечно-информационно обслужване;

•Три компютърни зали с неограничен интернет достъп;

•Безплатен WiFi на територията на училището;

•Поощряване на изявени ученици с материални и морални награди;

•Училището работи по над 15 национални и европейски програми, които осигуряват устойчива и привлекателна образователна среда за учениците.

 

 

 

Прочетена 1024 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.