Брой 16 (715)
Реконструирания мост на р.Негованка между селата Мусина и Русаля беше открит с официална церемония вчера. Лентата прерязаха областния управител проф.д-р Пенчо Пенчев и кметът на Община Павликени инж.Емануил Манолов, а архимандрит Георгий освети съоръжението. На церемонията присъстваха още председателя на Общински съвет Павликени – инж.Дончо Дончев, директорът на Областно пътно управление инж.Петя Каразахова, представители на фирмата-изпълнител – „Трансстрой-Варна” АД, зам.-кметът на Община Павликени инж.Венцислав Иванов, кметовете на селата Мусина и Русаля – Христо Минчев и Сашо Начев, както и много жители на двете населени места. Възстановяването на мостовото съоръжение стана възможно с безвъзмездно финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет в размер на 255 560лв., отпусната с решение номер 4 от 19 април 2012г. Изпълнител на строителството е фирма „Трансстрой-Варна” АД. Договорът за строително-монтажните работи е сключен на 4 септември 2012г. Възстановена е падналата част – пристройка от монолитни устои и стоманобетонови греди към съществуващия сводов каменен мост, положена е обща пътна плоча и нова асфалтова настилка с дължина около 120м. Изградени са стоманобетонови стени, които подпират насипите на пътя и са положени 90 бр. габиони…
Публикувана в Брой 16 (715)
Страница 2 от 2