Брой 4 (791) / 2016
Петър Петров е бил три мандата председател на НЧ „Братство – 1884“ в Павликени в най-новата му история и почти без прекъсване – член на читалищното настоятелство от 1987 г. насам. Има изиграни над 10 роли в читалищния самодеен театър под режисурата на Йордан Димитров – Цанкина. На редовното си заседание на 18 януари т.г. новоизбраното читалищно настоятелство избра Петър Петров за секретар на читалището. - Г-н Петров, какви са намеренията на новото читалищно настоятелство – ще се свива или напротив – ще се разширява дейността на НЧ „Братство – 1884“? - Новото читалищно ръководство има намерение да запази всичко постигнато досега в развитието на читалищните самодейни състави и освен това да разширява по всички възможни линии читалищната дейност. Нашата цел ще бъде читалището да продължи да бъде притегателен център за хората с творчески възможности. Няма да позволим светлините на нашето читалище да угаснат. Напротив – ще създаваме условия за привличане на повече деца и млади хора, а и хора от всички възрасти да намират повод да прекарват приятни минути тук. - Какви са първите ви конкретни стъпки в тази…
Публикувана в Брой 4 (791) / 2016
Страница 2 от 2