Печат на тази страница
Неделя, 08 Ноември 2015 19:17

Община Павликени има вече един от най-модерните архиви

Община Павликени подготвя своя нов архив, който ще бъде един от най-модерните в областта и ще отговаря на всички изисквания на Закона за държавния архив и Наредбата за неговото приложение. Помещението вече е обзаведено, намира се в новата сграда на Информационния център на Общината. Засега е готова първата стая с площ над 50 квадратни метра. Помещението е подготвено специално за бъдещите функции, които ще изпълнява – да съхранява надеждно архивните документи на хартиен носител. Затова то е със специална изолация за влага, има отдушници, както и аспиратор. Вътре са закрепени рафтовете, върху които ще се подрежда архивът, оборудвано е и работното място на специалиста, който ще работи там. Закупен е софтуер за компютърната конфигурация, който ще свързва електронния общински учрежденски архив с информационния център, освен това ще дава възможност всеки един документ да бъде търсен и намиран най-малкото по пет показателя – разказва секретарят на Общината Румянка Гавраилова.

Сега архивът на Общината се пази по отдели, като за неговото подреждане и съхранение има определени специалисти във всеки отдел. Разбира се, при това положение търсенето и намирането на всеки документ – предимно на хартиен носител в папки – изисква доста време. След като новият архив влезе в действие, това време ще бъде съкратено до минимум. Но като начало ще трябва първо всички архивни информационни единици, събрани досега на хартиени и други носители, да бъдат вкарани в новата архивна електронна система. Това ще бъде трудоемка, отговорна и сложна работа, но пък положеният труд ще си струва и после многократно ще се изплати. „Идваха на оглед специалисти от Държавен архив и прецениха, че друг подобен модерен общински архив засега в областта няма”, не без гордост заяви Румянка Гавраилова. Успоредно с осигуряването на новата материална база в Община Павликени се полагат и други усилия за сигурността на архива, които доведоха до защита на двата стандарта ISO 27001:2013 и ISO 9001:2008. Това на практика означава въвеждане във всекидневната работа на строги правила за сигурността и защитата на информационните масиви. „Въвеждането на тези стандарти допринесе много и за повишаване дисциплината и отговорността на служителите, които работят с архива. Вярно е, че работата им става повече и по-отговорна, но всичко се прави с крайна цел да бъде повишено качеството на услугите за гражданите. Всичко това е постигнато през последния мандат и благодарение на правилното разбиране на кмета инж. Емануил Манолов за значението на мерките за опазване на учрежденския архив и „благословията му“ за тяхното реализиране”, отбелязва с благодарност секретарят на Общината Румянка Гавраилова.

 

Прочетена 1173 пъти