• Домашният социален патронаж получи нов автомобил

  Домашният социален патронаж получи нов автомобил

      Ключовете за

 • 100 години футбол в Павликени

  100 години футбол в Павликени

       Историята н

 • МОСВ отказа да пусне безплатно вода в напоителните канали към с. Караисен

  МОСВ отказа да пусне безплатно вода в напоителните канали към с. Караисен

     Настояване ми

 • Забранено е ползването на питейна вода за напояване

  Забранено е ползването на питейна вода за напояване

     Забранено е п

 • Граждани и официални лица почетоха 185-та годишнина от рождението на Васил Левски

  Граждани и официални лица почетоха 185-та годишнина от рождението на Васил Левски

     Граждани и оф

Последни новини
 • Домашният социален патронаж получи нов автомобил
  Домашният социален патронаж получи нов автомобил Ключовете за чисто нов автомобил „Рено Експрес“ получи управителят на Домашния социален патронаж Милена Катинова от кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов. Средствата за закупуване на автомобила са изцяло от държавния бюджет, отпуснати с постановление на МС – допълнителен трансфер за други целеви разходи, включително за местни дейности, предоставени на Общината съгласно постановление 326 от 12 октомври 2021 г. Новият автомобил ще се използва за снабдяване на възрастни хора и хора с увреждания с продукти и вещи от първа необходимост в условията на извънредна епидемична обстановка. Полза от него ще имат и карантинирани и/или уязвими лица. Домашният социален патронаж…
  Написана в Сряда, 03 Август 2022 13:07 в Брой 15 (945) / 2022
 • 100 години футбол в Павликени
  100 години футбол в Павликени Историята на футбола в България датира от края на 19 век благодарение на швейцарски учители по физкултура, поканени да преподават в страната ни. Първият футболен мач се играе във Варненската мъжка гимназия през 1894 г. За начало на организирания футбол в България се смята 1909 г., като играта бързо набира популярност и се разпространява сред ученици и младежи. Павликенски ученици са първите, които започват да ритат топката и да се интересуват от правилата на новата спортна и атрактивна игра. Началото на футбола в Павликени се поставя в годините след Първата световна война. Успоредно с развитието на образователната система се създават…
  Написана в Сряда, 03 Август 2022 13:06 в Брой 15 (945) / 2022
 • Община Павликени с настояване до АПИ да ускори изграждането на околовръстния път
  Процесите по приемането на окончателно техническо решение за обходния път на град Павликени и започването на строежа трябва да се ускорят. Сигнал за това е изпратил кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов със свое писмо до председателя на УС на АПИ, до министър-председателя в оставка Кирил Петков и до областния управител Людмила Илиева. Въпросът е от изключителна важност за жителите на град Павликени, а и на цялата община. Затова Общината очаква ясен ангажимент от страна на АПИ. Към настоящия момент има информация, че са изготвени два проектни варианта, които са представени от фирмата, на която е възложено проектирането -…
  Написана в Сряда, 03 Август 2022 13:05 в Брой 15 (945) / 2022
 • МОСВ отказа да пусне безплатно вода в напоителните канали към с. Караисен
  МОСВ отказа да пусне безплатно вода в напоителните канали към с. Караисен Настояване министърът на околната среда и водите да одобри безвъзмездно подаване на вода от язовир "Александър Стамболийски" за канали: Главен ляв разпределителен - Главен десен Бутовски - Главен ляв Баташки, отправи Община Павликени. Искането е за отпускане безвъзмездно на 3 000 000 кубични метра вода за 30 дни. Подаването на вода по протежение на гореизброените канали е необходимо за оросяване на дренажните източници в селата Недан, Батак и Караисен, които в момента са подложени на драстичен водоснабдителен режим. Опитът от миналите години показва, че захранването на напоителните канали значително подобрява ситуацията с водоснабдяването и навиряването в частните кладенци. Проведени са…
  Написана в Сряда, 03 Август 2022 13:04 в Брой 15 (945) / 2022
 • Започна изплащането на обезщетенията по АМ „Хемус“
  Започнаха плащанията на паричните обезщетения за имотите, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус“, като в първия ден – 28.07.2022г г. са пуснати шест платежни нареждания. Това информира заместник областният управител Огнян Стоянов. Той призова правоимащите граждани да се обръщат към Областна администрация, а не към Областна дирекция „Земеделие“, каквито случаи има. Комисия от Областна администрация с председател Людмила Бояджиева и членове Виктория Обретенова – старши експерт и Ралица Георгиева – експерт, разглежда подадените заявления и документи и в едномесечен срок се произнася. При редовност се пристъпва към изплащане на обезщетенията, като това става по два начина. Ако сумата е до 1…
  Написана в Сряда, 03 Август 2022 13:03 в Брой 15 (945) / 2022
 • Забранено е ползването на питейна вода за напояване
  Забранено е ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др. подобни във всички населени места в община Павликени. За тези цели съответните собственици и стопани могат да ползват местни водоизточници. Нареждането е във връзка с писмо от управителя на „ВиК Йовковци“ ООД до Община Павликени за силно намаляване дебита на водоизточниците, осигуряващи вода за питейно-битови нужди за селата Лесичери, Долна Липница, Караисен, Батак и Сломер, както и трайната суша и продължителните високи температури. Контрол по заповедта ще осъществяват всички кметове на кметства и кметски наместници по населени места, както…
  Написана в Сряда, 03 Август 2022 12:42 в Брой 15 (945) / 2022
 • Граждани и официални лица почетоха 185-та годишнина от рождението на Васил Левски
  Граждани и официални лица почетоха 185-та годишнина от рождението на Васил Левски Граждани и официални лица поднесоха цветя пред морената с барелефа на Васил Левски в деня на 185-та годишнина от рождението му. „Организираме всяка година това скромно честване със силния заряд да бъдем признателни и вечно да помним името на човека, който събуди българския народ за свободата. Всеки от нас носи Левски в сърцето си! Нека името му да живее навеки!“, каза инж. Емануил Манолов в деня на честването.
  Написана в Сряда, 03 Август 2022 12:39 в Брой 15 (945) / 2022